Liferay

Portal Liferay jest kompleksowym rozwiązaniem udostępnianym na licencji LGPL.

Czym jest Liferay:

  • Dojrzałe rozwiązanie wykorzystywane w wielu firmach,
  • Mechanizm zarządzania treścią (CMS).

Architektura portalu LifeRay oparta jest na technologiach związanych z Java (J2EE), dzięki czemu jego wdrażanie możliwe jest na różnych systemach operacyjnych (Windows, Linux), z wykorzystaniem różnych baz danych (np. Oracle, PostgreSQL, MySQL, itp.) a także na różnych serwerach aplikacyjnych (np.: Tomcat, JBoss, Weblogic, Webshpere).

LifeRay posiada szereg zalet, które wyróżniają go wśród konkurencji:

  • Łatwość modyfikacji, np. rozszerzanie mechanizmów autoryzacji SSO,
  • Standaryzacja modelu aplikacji, dzięki czemu dodawanie nowych funkcjonalności wymusza stosowanie przyjętych dobrych wzorców programowania,
  • Łatwość integracji z różnymi rodzajami technologi (Spring Portlet MVC, JSF, itp.),
  • Niski koszt wdrożenia systemu,
  • Skalowalność.