Wersja mobilna

Stworzenie mobilnej wersji portalu stworzonego w Liferay jest możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzia wurfl, odpowiedniej konfiguracji reguł i stworzeniu specjalnego szablonu dla urządzeń mobilnych.

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=05dab8c44e&view=att&th=13fc540a582f9ef4&attid=0.1&disp=inline&realattid=1440118371426238464-local0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_7cK_8i8IBglq6sd7RG2Vg&sadet=1373403956776&sads=IB8_Ll3HqTNA0s-gzaYFnVO83PE&sadssc=1

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=05dab8c44e&view=att&th=13fc54133bff0e00&attid=0.1&disp=inline&realattid=1440118418935119872-local0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_7cK_8i8IBglq6sd7RG2Vg&sadet=1373404020511&sads=_-kmlm_uRTNFMx8vkFkBnAuJJ8k

« Powrót

Skalowalność

Liferay może być instalowany na pojedynczym serwerze aplikacyjnym - jednak takie rozwiazanie ma oczywiste wady:

  • Duża ilość użytkowników może obciążyć serwer, co może spowodować problemy wydajnościowe
  • Awaria pojedynczego serwera aplikacyjnego może spowodować niedostępność serwisu (brak zapasowego serwera nie zapewnie failoveru)

Zapewnienie skalowalności można osiągnąć poprzez właściwą konfigurację Liferay obejmującą:

  • replikację cache między serwerami
  • wyodrębnienie osobnego serwera na serwer indeksujący treść (Apache SOLR)
  • wyodrębnienie i konfiguracja serwera proxy rozkładającego ruch pomiędzy serwerami aplikacyjnymi