Wersja mobilna

Stworzenie mobilnej wersji portalu stworzonego w Liferay jest możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzia wurfl, odpowiedniej konfiguracji reguł i stworzeniu specjalnego szablonu dla urządzeń mobilnych.

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=05dab8c44e&view=att&th=13fc540a582f9ef4&attid=0.1&disp=inline&realattid=1440118371426238464-local0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_7cK_8i8IBglq6sd7RG2Vg&sadet=1373403956776&sads=IB8_Ll3HqTNA0s-gzaYFnVO83PE&sadssc=1

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=05dab8c44e&view=att&th=13fc54133bff0e00&attid=0.1&disp=inline&realattid=1440118418935119872-local0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_7cK_8i8IBglq6sd7RG2Vg&sadet=1373404020511&sads=_-kmlm_uRTNFMx8vkFkBnAuJJ8k

« Powrót

Wydajność

Wykonujemy testy wydajnościowe w narzędziu JMeter, dzięki czemu jesteśmy w stanie zasymulować jak dana instalacja Liferay zachowa się pod dużym obciążeniem. Pozwala to stwierdzić czy sprzęt został dobrany optymalnie oraz czy aplikacja nie posiada błędów, które można wyeliminować dokonując optymalizacji konfiguracji lub kodu portletów.